شارژر های صنعتی

GBC-120

شارژر هوشمند 120 وات

اطلاعات بیشتر
  • خنک شوندگی طبیعی( بدون فن)
  • تنظیم پارامتر های شارژ با پتانسیومتر
  • عدم شارژ باتری در حالت Dip-Discharge
  • دارای دو عدد LED نشان دهنده وضعیت شارژ باتری
gbc120
شارژر های صنعتی

شارژر هوشمند 120 وات

مدل GBC-120

  • تنظیم پارامتر های شارژ با پتانسیومتر
  • شارژ دو مرحله یا سه مرحله ای قابل تعریف توسط DIP switch
  • محدوده دمای کار وسیع
اطلاعات بیشتر